dinsdag 11 januari 2011

Het Navigators handboek of is het navigatoren.

Het Navigator Handboek. 

Cue, start de tune van Dr. Who 2007 en zet 'em in een loop(repeatmodus). De Opname leider telt af; 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..we have upload. 

Het universum, het speelveld, het doek, een bal, twee ballen, oneindig veel balletjes waarin nog weer balletjes zitten, balletjes beginnen, balletjes eindigen, balletjes dijen uit, balletjes, groot en klein, zo boven als beneden, zo binnen als buiten. Zie de Bloem van het leven. 

Welkom op Rura Penthe ! 

In de Lichtwerk, New age gemeenschap wordt volop gefilosofeerd waarom het menselijk ras zo vernietigend is in zijn uitingen. Naast al onze positieve kanten vooral meesters van oorlog, dood en het bedenken van steeds weer nieuwe manieren om anderen te kwetsen en te schaden. Zou het kunnen…..dat de aarde een strafkolonie is in dit deel van het universum. Is de aarde het planetaire Australie, waar alle misdadigers van andere rassen en volken uit het melkwegstelsel gedropd worden of misschien nog interessanter, gedownload worden in lichamen. 
In boek 1, ‘Het Groene Boek’, heb ik al zitten filosoferen over deze vorm van geboren worden. Wie weet is het menselijk ras deel van een zeer ontwikkelde beschaving die zijn grootste misdadigers uit het lichaam trekt en ze download op de gevangenis planeet om hun daden te herzien en de mogelijkheid van een nieuw en levensvoedend pad te kunnen volgen. 
Ons lot is ascenderen of reïncarneren, de derde weg is helemaal uit het rad van leven en dood stappen en op gaan in het grote licht en niet meer zijn. Het leven op deze strafplaneet is de alchemie om de geest, lichtlichaam te veranderen en niet meer een vernietigend wezen te zijn, niet in woorden of in daden. De gedachten reken ik mee natuurlijk, impliciet in deze formule. Hoewel er is bekend dat de wezens of creaturen van aarde vooral de programmatuur van het plezier volgen en dus leven na leven alleen maar gestraft blijven worden voor hun leefwijzen. Dit is natuurlijk een hypothese, er is nog niet bewezen of dit de werkelijkheid is. 
Bekend is wel dat buitenaardse wezens ons niet vertrouwen, anders waren ze al geland en waren er contacten aangeknoopt en zou de wereld door de nieuwe technologieën veranderd zijn. Hoewel deze hypothese is ook twijfelachtig, mogelijk zijn er lang contacten gelegd door bepaalde overheden die druppelsgewijs de buitenaardse technologieën marketen en zo onze beschaving naar een ander plan tillen. Heel voorzichtig, omdat ze bang zijn dat de massa’s de buitenaardse wezens als goddelijke wezens zal zien en andere interessante invalshoeken die de wereld zoals we kennen in chaos kunnen veranderen. 

Een witte wachtzaal, veel licht, wezens op tafels, liggen te wachten, witte wezens lopen langs, als de ogen geopend worden, worden ze verwelkomd, ‘Welkom op Rura Penthe, de mooiste strafkolonie van dit universum.’ Je ligt op de tafel, wacht tot de downloader een lichaam gevonden heeft, een voertuig dat op korte termijn in die werkelijkheid losgelaten zal worden. Dit is een ruimte station genaamd ‘Zanzibar’, in een ruimtelijke dimensie boven de aarde, net buiten het visuele spectrum van de mensmachines en hun elektronische radarmachines. Je wacht tot er random een lichaam gekozen is en de tellichten in het plafond boven het lichaam gaan knipperen en beginnen af te tellen, flash, flash, flash, WITLICHT en je bent in een vochtige omgeving, de ogen zien niets, het lichaam is zich nog aan het vormen, je ben enkel een zenuwknoopje met de wens een twee-bener te worden want dat staat in de DNA-beschrijving, de programmatuur/software, van dit vervoersmodel. Dat is okay, de mensvorm is niet veel anders dan onze normale lichamen, in ieder geval twee benen, foeeeeeeeh, geruststelling. Had ik pech gehad !?, dan was ik gedownload in een insecten- of dierenlichaam, de pleziertjes van de hogere vervoersmodellen is toch vermakelijker en de groepsgeest is minder dwingend. Deze straf is op deze manier wel uit te zitten, aarde schijnt een mooie planeet te zijn, nog wel, hoewel de ‘mogelijkheidslijnen’ van de psychohistorische dienst er voor deze planeet in deze dimensie er niet echt rooskleurig uitziet. Daar valt mee te leven, daar liggen mogelijkheden om van te kunnen leven. 

Rura Penthe is een fictieve strafkolonie in de volgende werken; Oorlog en Vrede van Tolstoi (1869), 20,000 mijlen onder de zee van Disney (1954), Klingon strafkolonie in Startrek. 

Uit: Boek 3 : De Blauwe katten van Grau. 

Als je uitgescheten wordt op een nieuwe planeet, je weet dat een schepper, creator, kunstenaar bent, heb je wat fundamentele begrippen nodig om je te kunnen redden in de kunstmatige wereld die de mens-wezens hebben gecreeerd. Hieronder volgen een aantal van deze begrippen om al vast aan het werk te kunnen. De lijst is op d.d. 29-11-2010 nog niet volledig en zal in de komende manen verder uitgebried worden met begrippen die andere gedownloade wezens kan helpen hun eigen wereld te scheppen in de kunstmatige mens wereld. Het natuurlijke wezen van deze planeet aarde is ons welgezind en biedt allerlei materialen om een eigen wereld te kunnen bouwen en de kunstmatige menswereld te weerstaan. 
Dit handboek zal net als de vorige twee boeken organisch ontstaan, wat ik het 'Levende Boek' heb genoemd. In de loop van de tijd wordt en worden artikelen aangevuld. Wanneer er bewustzijn van volledigheid is bereikt zal het naar ontelbare uitgevers worden gemaild/stuurd. 

Een memen lijst voor constructie en deconstructie. 

Détournement .Een détournement is een variatie op een eerder mediawerk, kunstuiting. Het nieuwe heeft de betekenis van antagonistisch of antithetisch te zijn van het origineel. Het originele werk dat gedétourned is moet een beetje bekend zijn bij het doelpubliek, zodat zij de tegenstelling van de nieuwe boodschap kunnen waarderen. De kunstenaar of commentator die de variatie maakt kan enkele charakteristieke elementen gebruiken van het originele werk. 

Culture jamming . Culture jamming is een tactiek gebruikt door veel sociale consumenten bewegingen om mainstream culturele instituties te verstoren of te subverteren, inclusief bedrijfsreclame. Culture jamming wordt vaak gezien als een vorm van subversie of subverteren. (Subverteren: antithetische reclame boodschappen) Veel culture jams zijn gericht op het openbaar maken van onzekere politike aannames achter de commerciële cultuur zodat de consument zich op dat moment even bewust wordt van het ‘merken-landschap’ waarin men leefd. 

Hypergraphie. Hypergraphie, wordt ook Hypergrafie of super-writing genoemd. Het is een kritische methode die ontwikkeld is door de Lettrist beweging in de 1950s, die omvat een synthese van schrijven en andere vormen van media. Hypergrafie fuseert gedichten (tekst) met meer visuele (grafische) wegen van communicatie, zoals schilderijen, illustratie of tekens. Deze techniek was eerst bekend 'metagrafie', maar werd later bekend 'hypergrafie'. ‘…..als communiceren door de vereniging van verschillende vormen van communicatie, als een ensemble van tekens die de mogelijkheid in zich dragen om de realiteit die het bewustzijn dient meer exact weer te geven dan de vroegere fragmentaire een gedeeltelijke praktijken’. 

Hyperrealiteit. Hyperrealiteit wordt gebruikt in semiotiek(1) en postmoderne filosofie(2) om een hypothetische onmogelijkheid van het bewustzijn(3) te beschrijven om realiteit en fantasie van elkaar te kunnen onderscheiden in het bijzonder in technologisch ontwikkelde postmoderne culturen. Hyperrealiteit is een manier om te karakteriseren hoe bewustzijn definieert wat echt ‘echt’ is in een wereld waar een overdaad aan media ieder origineel evenement of ervaring radicaal kan (ver)vormen en filteren. De meeste aspecten van hyperrealiteit kunnen gezien worden als als ‘reality by proxy’, tijdelijk waar. 

Anachronisme. Een anachronisme—uit het Grieks ανά (ana: op, tegen, achter,) en χρόνος (chronos: tijd)— is een discrepantie in een chronologisch arrangement, vooral een chronologisch verkeerd plaatsen van personen, gebeurtenissen, objecten of gebruiken in samenhang met elkaar. Het artefact is vaak een object, maar kan een verbale uitspraak zijn, een technologie, filosofisch idee, een muziek stijl, een materiaal, een gebruik of allerlei andere zaken die zo zeer geassocieerd zijn met een bepaalde periode in de tijd dat het incorrect zou zijn dit buiten zijn of haar juiste domein te plaatsen. Een representatie van iets als bestaand of voorkomend in een andere tijd dan zijn of haar juiste tijd in de geschiedenis.. 

Metafictie. Metafictie is een type van fictie die zelfbewust de technieken van fictie gebruikt om de fictionele illusie te ontmaskeren. Het is de literaire term die fictie schrijven beschrijft als het sytematisch attentie trekken naar haar status als een artefact in het stellen van vragen over de relatie tussen fictie en realiteit, gewoonlijk door het gebruik van ironie en zelfreflectie. Het kan vergeleken worden met theater, die de toeschouwer niet laat vergeten dat het naar een toneelstuk kijkt; metafictie laat de lezer niet vergeten dat hij of zij een fictie werk leest. 

Psychogeografie. Psychogeografie werd in 1955 gedefineerd door Guy Debord als “de studie van de precieze wetten en specifieke effecten van de geografische omgeving, bewust georganiseerd of niet, op de emoties en gedragingen van individuen. Een andere definitie is…”een hele speelgoed doos gevuld met speelse, inventieve startegien voor het verkennen van steden….alles dat wandelaars van hun voorstelbare paden leidt en hun met een stoot in een nieuw bewustzijn van het stedelijke landschap brengt. 

Psychohistorie. Psychohistorie is een controversiële studie van de psychologische motivaties van historische gebeurtenissen. Het combineert de inzichten van psychotherapie met de onderzoeksmethodologie van de sociale wtenschappen om de emotionele oorsporng van sociaal en politiek gedrag van groepen of naties, in het verleden en het heden te begrijpen. Haar onderzoeksmateriaal is jeugd en familie(in het bijzonder kindermisbruik) en psychologische studies van antropologie en etnologie. Psychohistorie is een fictieve wetenschap in Isaac Asimovs Foundation-universum waarin geschiedenis, sociologie en mathematische statistiek worden gecombineerd om (bijna) exacte voorspellingen te maken van de collectieve acties van hele grote groepen mensen, zoals het Galactische keizerrijk. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in vijf korte verhalen (1942-1944) die later verzameld werden in de Foundation roman uit 1951. 

Situationisme/ist. “heeft te maken met de theorie of praktijk van het construeren van situaties. Iemand die zich bezighoudt met het construeren van situaties. Een lid van de Situationistische Internationale. Het zelfde tijdschrift definieerd situatuionisme als een betekenisloze term onjuist overgenomen uit het boven staande. Er is niets zoals Situationisme, dit zou betekenen dat er een doctrine is van interpretatie van bestaande feiten. De notie van Situationisme is vanzelfsprekend bedacht door antisituationisten. 

Meme. Een meme (uitspraak /ˈmiːm/, rijmd met "cream") is een gepostuleerde samenhang van culturele ideeen, symbolen en handelingen, die uitgezonden worden van het ene hoofd naar de andere door middel van schrijven, spraak, gebaren, rituelen en andere fenomenen die te immiteren zijn (het woord is een mix van "gene" en het Griekse woord μιμητισμός ([mɪmetɪsmos]) voor "wat geimiteerd is".) Aanhangers van het concept begrijpen memen als culturele analogien met genen, daar zij zich zelf-vermeerderen, muteren en reageren op selectieve druk. 

Schrijfsysteem. Een schrijf systeem is een soort van symbolisch systeem om elementen of uitspraken die te uiten zijn in taal te kunnen weergeven. Schrijf systemen zijn te onderscheiden van andere mogelijke symbolische communicatie systemen omdat men gewoonlijk wel iets van de geassocieerde taal moet begrijpen om het met succes te kunnen lezen en te begrijpen. 

Psychografie. Psychografie is een techniek voor het ‘channelen’ van boodschappen en informatie uit/van de ‘geest’ van objecten, mensen en plaatsen. De gewoonlijke aanpak van psychografie is het te relateren aan een speciale vaardigheid, aanwezig of ontwikkeld, genaamd mediumiciteit, dat niet iedereen in werkzame zin bezit. (Indirecte psychografie; Dit type van psychografie hangt af van een materieel hulpmidddel, zoals een Ouija-bord, bediend door een of meerdere personen. Dit type is bewerkelijk en niet handig voor grootschalige communicaties (lange boodschappen), vaak wordt er onzin geproduceerd. Directe psychografie ; Direct psychography is het meest conventionele type, waarin een persoon, het medium, schrijft onder de invloed van de ‘geest’. Het wordt ‘direct’genoemd omdat de realtie tussen medium(s) en de ‘geest’ niet door een mechanisch middel tot stand wordt gebracht. Dit type hangt af van de mediumiciteit alleen en is onder verdeeld in vijf sub-types, afhankelijk van de wijze waarop de boodschap op het papier terecht komt:Mechanische psychografie, Semi-mechanische psychografie, Inspirationele psychografie ) 
Mechanische psychografie. Waarin de ‘geest’controle overneemt van de arm van het medium en onafhankelijk van zijn of haar bewustzijn schrijft (het medium kan gedurende die tijd de aandacht op iets anders richten terwijl de arm automatisch en autonoom schrijft.) Gezien als de meest betrouwbare en bijzondere type. Communicaties die op deze manier ontvangen worden zijn totaal vrij van de storing van het bewustzijn van het medium. 
Semi-mechanische psychografie. Waarin het medium een relatieve controle houdt over het lichaamsdeel, maar de vreemde invloed voeld in de beweging. Niet als bij mechanische psychografie weet het medium alles dat opgeschreven wordt en kan stoppen om te rusten of de pagina om te slaan wanneer hij, zij dat wil. De betrouwbaarheid is bijna zo hoog als bij mechanische psychografie. 
Intuitieve psychografie. Waarin de ‘geest’ communiceert met het innerlijke zelf van het medium (onderbewuste), resulterend in het schrijven van waaar het aan denkt, maar het is anders dan waar aan het medium gewoonlijk denkt. Zinnen komen gevormd, maar het medium kan ze aanpassen, met een betere woordkeus of syntax als hij,zij ze opschrijft. Dit is het meest voorkomende type, maar het is minder betrouwbaar en is gewoonlijk beinvloed door de storing van het bewustzijn van het medium. 
Inspirationele psychografie. Waarin het medium vage ideeen ontvangt in zijn, haar hoofd, die dan in eigen woorden worden opgeschreven. Dit type psychografie is moeilijk te onderscheiden van het gewone denkproces, in het bijzonder bij mensen met literair talent. (een onvoorzichtige analyse zou de meeste schrijvers in deze categorie laten vallen). 

Artefact, artifact [ˈɑːtɪˌfækt] 
[Uit het latijn , arte factum, van ars kunst, vaardigheid, object + facere maken] 

1. `Artefact` (van het Latijn, kunstmatig gemaakt) is een woord met vele (zij het verwante) betekenissen. Meestal slaan die op het `niet natuurlijk` zijn van iets (archeologie) anathema van een kouros. Herkomst: Chiusi. Ca. 550-530 v.C. British Museum, Londen. Een `artefact` (Latijn: arte factum - `kunstmatig gemaakt`) is in de archeologie de benaming voor ieder verplaatsbaar object dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt. Artefacten worden meestal bij opgravingen gevonden. Iets dat gemaakt is of vorm gekregen heeft door een persoon, zoals een gereedschap of een kunstwerk, in het bijzonder een object van archeologische interesse. Bewerkt voorwerp uit pre- of posthistorische tijd. 
2. Alles gemaakt door een mens, zoals een experimenteel resultaat. (statistiek) Een onbedoeld resultaat dat het gevolg is van de onderzoeksopzet . 
3. (Levenswetenschappen & Gezamenlijke Toepassingen/ Biologie) (Life Sciences & Allied Applications / Biology) Cytologie een structuur gezien in weefsel na dood, fixatie, bevlekking, etc. dat gewoonlijk niet aanwezig is in levend weefsel. Kunstmatig veroorzaakte misvorming 
4. Een verzamelnaam voor een onvolkomenheid in de beeld- of audiokwaliteit. Voorbeelden zijn: zichtbare krasjes, ruis, vuil, flikkeringen, kleurvariaties, etc. Daarnaast kennen we ook artefacten die ontstaan bij een onjuiste of te lage compressie. (informatica) Een onbedoeld resultaat ten gevolge van een bewerking, met name beeld-of geluidscompressie. 
5. Term uit de receptie-esthetica ter aanduiding van die aspecten van het kunstwerk die zich lenen voor de materiële analyse. 
6. (fotografie); effecten die niet in het onderwerp aanwezig waren, maar die een gevolg zijn van het fotografisch proces en/of de gebruikte apparatuur of programmatuur. 
7. (microscopie); in microscopische preparaten gaat het om veranderingen door het bereidingsprocedé van het preparaat. 

De Dr. Who tune stopt, de lezer komt langzaam bij uit z'n trance en gaat verder waar hij, zij mee bezig was en vergeet wat er gelezen is. 

Liefde en Licht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten