dinsdag 11 januari 2011

Taboes, evolutie en waarneming

Gisteren was weer een dag van een download, soms is de soort energie die door je lichaam stroomt heftiger dan de andere keer. Deze keer was het heftig, een zwaar maar aangenaam gevoel over me en zaken uit het verleden werden oopgegraven en utgezocht en verwerkt en de energie werd geintegreerd in het fysieke lichaam. 

Taboes. 
Gistern stond ik op met allerlei commentaar op mijn schrijven, de blogs die ik hier plaats. Veel te negatief, dan wordt het niet gepubliceerd. 
In de Lichtwerk beweging is het net als in de New Age beweging taboe om te praten over de negatieve effecten, negativiteit bestaat niet of............het past in het spirituele pad waar binnen je loopt. Diegenen die in complot theorien geloven weten waar de negativiteit vandaan komt, zij die in buitenaardse wezens geloven weten waar de negativiteit vandaan komt en als laatste mogelijkheid is er nog je eiegen gedachtenmachine die inde gaten heeft dat zijn mens/wezen aan het veranderen is en neit meer het vaste plan volgt. 

Ik heb al jaren mijn best gedaan zoveel mogelijk positief te blijven, maar op download dagen of op bepaalde momenten in het leven is het even............NEE !!!!!. "I'm as mad as hell and i am not gonna take this anymore" zegt Howard Beale in de film Network uit 1976. 

Ik ben er goed in problemen situaties van verschillende kanten te zien, dat heb ik mezelf geleerd. Soms stapelt de energie van negatieve gebeurtenissen zich op en heb je, ik, even geen zin om redelijk te zijn, verval je, ik, in mijn ego-masker en wordt kwaad. Je voelt je zelfs even schuldig, ik ben kwaad en heb ik er wel recht op om kwaad te mogen zijn !? Geconditioneerd als we zijn slikken we veel, zetten onze geveoelns op een zijspoor om redelijk te zijn, aangepast gedrag te laten zien want, he !, ik ben een lichtwerker en een goed burger en heb geen reden om kwaad te kunnen, hoeven, mogen zijn. STOP !!!!!! Iedereen heeft het recht om af en toe eens kwaad te mogen zijn, maar laat het dan boosheid zijn over werkelijk belangrijke zaken. 
Dus geen boosheid omdat de melk of favoriete koekjes zijn uitverkocht, de thuiszorgmedewerker later komt dan afgesproken, het regent, de zon schijnt te fel, het is te warm, het is te koud, de file, late treinen, late bussen, lange rijen voor de kassa, onbeschoft rijgedrag, etc. 
Als jij geraakt wordt door die kleinigheden dan ben je zelf een deel van het probleem, als er al een probleem is. Wie een probleem ziet of ervaart is een deel van dat probleem en kan helpen dat probleem op te lossen. Hier begint dan het probleem, iemand anders is hier verantwoordelijk voor, iemand die er verstand van heeft en we schuiven het door, de verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven. Dat is organisatiekunde, regels en protocollen, beslissingsrecht, management, het 'Polder-model', vergaderingen, memo's, agenda's, koffie en lunches en soms een diner als het toch te moeilijk wordt om een beslissing te nemen. 

Boos worden en kwaad zijn heeft iedereen op z'n tijd recht op, is voor veel mensen zelfs nodig omdat ze anders uit elkaar knallen van alle onzin die ze opgekropt hebben in zichzelf. De kwaadheid heeft een doel omdat het de vastgelopen patronen van mensen die niet in het ascentie, illuminatie, evolutie proces zitten te ontlasten van hun negatieve energie. Zelfs al zit je wel in het proces dan nog is het mogelijk te knallen en is het soms zelfs nodig om te knallen. Ik heb John Armitage, de Dalai Lama, Castaneda, Florinda, Theun Mares, Hunbatz Men kwaad zien worden, kwaad zijn, zich ontlastend van energie over onderwerpen die hen op dat moment raakten. 
Wat al deze mensen gemeen hebben, delen is dat ze een grote passie hebben voor het werk dat ze doen en er in geloven. Een aantal van hen doet ook aan meditatie en toch kiezen zij er op momenten voor om kwaad te worden of te huilen.........even de energieen te laten vloeien. 

Maak van je hart geen moordkuil.Ik kies er daarom voor om te schrijven wat mij dwarszit, geef een kijkje in mijn keuken, ik ben niet benauwd te laten zien wat mijn oude patronensysteem is. Ik kies er op momenten voor om naakt te zijn en te laten zien dat ik kwetsbaar ben. In die kwetsbaarheid ligt juist onze grootste kracht. 
Iedereen kent zijn momenten van twijfel, in workshops verteld John Armitage er zelfs over en welke stappen hij onderneemt om over die twijfel heen te komen. 
Ik kies ervoor mijn twijfels en kwaadheid te delen zodat anderen zien dat het toegestaan is kwaad te zijn, te huilen en deze gedachten en gevoelens te delen. 
In de juiste omstandigheden zul jij, ik, de hele situatie bekijken van alle kanten en besluiten, kwaadworden heeft geen zin, de gebeurtenis heeft, had een bepaald doel en ik heb weer iets geleerd of anderen hebben iets geleerd door wat mij overkomen is. Deel die gevoelens, wees niet benauwd die gevoelens en gedachten te delen omdat je een lichtwerker, boedhist, moslim, jood of een goed christen bent. 

Evolutie. 
Evolutie is een doorlopend proces, een ontwikkeling van de levende wezens op aarde en ook op andere planeten. Evolutie is het aanpassen aan veranderende situaties. Charles Darwin heeft hier allerlei voorbeelden van laten zien. Een voorbeeld; slangen hebben nog rudimentaire pootjes, pootjes die aan het lichaam hangen maar niet meer gebuikt worden. 
De mensen beschaving is geevolueerd van simpele jagers naar aandelenmakelaars. Van het jagen op dieren is onze soort ontwikkeld naar het verkopen van lucht en er worden miljoenen rond geschoven en er eten ook miljoenen van dat rondschuiven van geld. De complexiteit van onze samenlevingen geeft aan hoe wij geevolueerd zijn. De breincapaciteit van de mens heeft zich ontwikkeld van overlevingsinstincten tot computerprogramma's schrijven en het verkennen van ons heelal met ruimtevoertuigen en telescopen. 
Een andere capaciteit vande mens die verandert is is de manier waarop we leren leven met de vervuiling om ons heen, alle gifstoffen die we hebben opgenomen, onze tolerantie stijgt, we leren leven met allerlei starling van onze electriciteits netwerken, telefoons, computers en televisie, de gifwaarden in ons voedsel worden om de zoveel jaar door de voedingsauthoriteiten weer bijgesteld naar boven. 
We hebben leren leven met het constante kabaal om ons heen, in onze maatschappij, er miljoenen mensen die onrustig worden als ze moeten slapen en ze horen krekels of vogels in de verte of blijven wakker omdat ze apen horen gillen. Er zijn miljoenen mensen die alleen nog maar kunnen slapen met autogeluiden op de achtergrond, de trein die ieder uur voorbij komt, vliegtuigen die overkomen..........als ze die neit meer zouden horen dan begint de angst of ongerustheid pas. 

Ascentie. 
In de 19e eeuw begon de Theosofische genootschap te vertellen en te schrijven over de ascended masters. Voor die tijd waren ze alleen bekend in de oosterse geloven. Dit zijn, waren, mannen en vrouwen die aan het eind van hun leven of op een bepaald moment zeiden; 'We vertrekken, we verlaten deze wereld, maar wees niet ongerust arhats, discipelen, leerlingen........ookal zijn we lichamelijk niet meer aanwezig op de aarde......we zijn nog steeds bereikbaar voor jullie, jullie kunnen ons vragen blijven stellen, wanneer de nood hoog is en je zelf het even niet ziet, hoewel we liever zien dat je zelf, vanuit je eigen hart je keuzes gaat maken'. De een vertrok de bergen in om nooit meer gezien te worden, de ander vertrok omgeven door zijn arhats, leerlingen, discipelen opgaande in sterren stof, de ander straalde als een regenboog en steeg op de hemel in, weer een ander ging op in vlammen en er bleef niets over dan as. 
Nu in de 21e eeuw begint die idee van ascentie weer op te vlammen in onze maatschappij, we lezen erover op internet, het komt voorbij in populaire tv programma's (Star Trek, Stargate, Babylon 5) en dit betekend dat die idee, die mogelijkheid van evolutie en transformatie op dit moment weer kritische massa aan het bereiken is. 
Toen ik aan mijn lichtwerk onderdeel van mijn ontwikkelingspad begon werd mij ook verteld, je wordt nu verandert in een van de 144.000, diegenen die gaan ascenderen naar een andere en betere wereld en alle andere mensen blijven achter in deze wereld. Toen sprak die idee me heel erg aan, nu denk ik er wat genuanceerder over. Egoistisch eigenlijk, transcenderen en ascenderen naar een aarde van hogere vibratie met alleen maar lichtwerkers. 
Het is wel een goed verkooppraatje, jij bent uitgekozen en je gaat de wereld verlaten voor een betere wereld, net als de christenen allemaal naar de hemel gaan omdat ze geloven. 
Dat standpunt van de 144.000 schijnt wat verandert te zijn, wat het precies betekend weet men niet, nu is ascentie een mogelijkheid geworden voor iedereen. 
Wat is ascentie eigenlijk echt ? Ascentie is de mogelijkheid van het wezen om de fysieke materie om te zetten in pure energie. Dit betekend dus dat je jezelf transfirmeerd naar pure energie. In de toltek leer betekend dit dat al je energie wordt overgeheveld naar je etherische-, licht- of droomlichaam en je dan de keuze hebt om te blijven op/bij de aarde of te vertrekken naar andere plaatsen, andere dimensies of andere planeten. Ascentie kan gezien worden als een vorm van reincarnatie, alleen incarneer je niet in een lichaam van vlees en bloed maar in een lichaam van licht. 
Dit licht-, droom- of etherisch lichaam heb je zelf al gebouwd en gestabiliseerd door je spirituele of religieuze werk. 

In de spirituele literatuur en in populaire tv-programma's wordt al gefilosofeerd over de mogelijkheid en de reden van ascentie. Is het misschien zo dat bepaalde volken (Maya, Anasazi) in het verleden er gezamenlijk voor gekozen hebben om in licht op te gaan, gezamenlijk te ascenderen en is het mogelijk zelfs de natuurlijke stap van de evolutie dat bewustzijnswezens ascenderen naar een bestaansvorm van hogere vibratie dan die van de materie. 

Vibratie en frequentie. 
In lichtwerk wordt veel gepraat over vibraties en frequenties, wat betekend dat eigenlijk precies ? Iedereen kent de dooddoener; alles is energie. Prachtig, maar dat legt het nog niet uit. 
Alles om ons heen is materie, materie is een samenhang van van moleculen en atomen die op een bepaalde manier bewegen. In het ene voorwerp bewegen die moleculen en atomen heel snel en in andere voorwerp bewegen ze langzaam. Die moleculen en atomen vibreren(draaien, bewegen), trillen en hebben een frequentie waardoor metaal een bepaalde hardheid heeft, hout een bepaalde hardheid heeft. De frequentie (trilsnelheid) van de moleculen en atomen van een stof laten die stof dat stof zijn. 
Het is net als het willen luisteren naar een bepaalde deejay op de radio, je moet eerst de juiste frequentie vinden om te kunnen luisteren naar hem. 
Uit ervaring weet ik dat energien met een lage frequentie mij onrustig maken en dat energien met een hoge frequentie me juist rustig maken, tenzij ik een hele hoge ferquentie tegenkom, dan word ik ook even onrustig tot ik gewend ben aan die hoge frequentie. Dit gaat ook op voor de mensen die wij, lichtwerkers, in het dagelijkse leven tegen komen, de ander wordt eerst geprikkeld en langzaamaan went men aan onze vibratie en is het mogelijk datgene te doen wat je wilde doen. 

Waarneming. 
Door constant blootgesteld te worden aan energien met een hoge frequentie stijgt onze eigen frequentie, onze moleculen en atomen bewegen en trillen dan sneller. Door deze blootstelling word ons waarnemingsvermogen verandert, ons persoonlijke verhaal wordt tot een verhaal, de gebeurtenissen in dat verhaal belemmeren ons niet meer, onze geest wordt vrij om meer informatie te kunnen opnemen en waar te nemen. 
Dit betekend niet dat we altijd op een hoger waarnemingsniveau bevinden. Er zijn momenten dat je waarneming vermindert is door vermoeidheid, door een constant bombardement van energie van lage vibratie/frequentie. Informatie komt dan wel binnen, maar je kan het niet verwerken en dan wordt je prikkelbaar en/of zelfs kwaad. Als je de informatie danwel probeert te verwerken wordt de informatie gekleurd weergegeven, gedreven door emotie of gedreven door te veel ratio waardoor je verkeerde besluiten kunt nemen. Dan is het misschien het beste het besluit vor je uit te schuiven en te wachten tot je weer controle hebt over je objectieve waarnemingsvermogen. Objectief is een beetje relatief, want wanneer zijn we nou werkelijk objectief, eigenlijk nooit, alle waarneming is gekleurd door allerlei soorten input uit de omgeving of je eigen geloofssysteem. 

Nou ik heb mijn excuses gemaakt en weer wat zaken kunnen uitleggen, de informatie wil eindelijk weer eens op z'n plaats vallen. Dus sluit ik dit hoofdstuk van mijn levende boek met de woorden........................... 

Veel leifde en Licht toegewenst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten