dinsdag 11 januari 2011

Isbn, een publieke dienst

Ik ben een schrijver, ja echt waar, je kan je wezenloos schrijven, usb-sticks vol, een RAM-schijfvol, maar ik neem aan dat de meeste 'schrijvers'die woorden ook op papier willen zien, een kaftje van karton, opgetsapeld in winkels, etc. 
Een boek wordt pas echt als het een isbn-nummer heeft, dan bestaat het voor de wereld, de uitgevers, distributeurs, winkleketens, etc. Hieronder volgt een korte uitleg hoe je jou boek eeuwigheid geeft met een Isbn-nummer en waar heen moet om je boek 'echt'te maken. 

Het ISBN-nummer van een boek 
Wat is ISBN? 

ISBN is het letterwoord voor International Standard Book Number. Het is een internationaal en uniek identificatienummer. Het ISBN-nummer bestaat uit 13 cijfers. Op basis van dit nummer kan het boek wereldwijd herkend en besteld worden. Voor 1 januari 2007 telden de ISBN-codes slechts 10 cijfers. Ongeacht de lengte wordt een ISBN nummer toegekend aan elke editie en variatie van een boek. De code bestaat uit verschillende componenten zoals: 

Prefix 
Een prefix onderscheidt een ISBN van andere productcodes. EAN International heeft aan ISBN's twee prefixen toegewezen, elk van drie cijfers: 978 en 979. In 2008 is alleen het prefix 978 in gebruik. 

Registratiegroep 
De registratiegroep geeft doorgaans het land van publicatie aan, maar kan ook het taalgebied vertegenwoordigen. Let wel, de registratiegroep geeft geen uitsluitsel over de taal. Zo worden in Nederland en BelgiĆ« vele wetenschappelijke uitgaven in het Engels geproduceerd die toch een ISBN krijgen waar de registratiegroep aangeeft dat het om een Nederlandse of Belgische publicatie gaat. 

Uitgeversaanduiding 
De uitgeversaanduiding is een cijferreeks, opnieuw van uiteenlopende lengte, die de uitgever definieert. De vuistregel luidt: hoe groter het uitgeversfonds is, des te korter is de uitgeversaanduiding. Zo blijft er optimale ruimte over voor de titelaanduiding. 

Titelaanduiding 
De titelaanduiding identificeert de titel. In deze groep kunnen in het Nederlandstalige gebied maximaal vijf cijfers worden toegekend. 

Controlecijfer 
Het controlecijfer wordt toegevoegd ter voorkoming of correctie van fouten in het ISBN. 

Waarom kiezen voor ISBN? 

Hoewel een ISBN-nummer voor een boek geen wettelijke verplichting is, wordt het wel door alle boekhandelaars als een onmisbaar gegeven beschouwd om een boek te kunnen verkopen. Het ISBN-nummer is het paspoort van een boek. 

http://www.unibook.com/nl/isbn-nummer-van-een-boek-informatie-aanvragen 

Bureau Isbn : https://portal5.boekhuis.nl/portal/page?_pageid=194,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

*** 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten